Dosen Purna

Terima kasih kami haturkan kepada para dosen yang telah purna.

Ilmu pengetahuan yang beliau-beliau berikan masih sangat bermanfaat untuk kita semua hingga saat ini.

Ir. Abdulkadir, Dipl. HE., M.T. Ir. Al Falah, M.Sc.
Ir. Bambang Pudjianto, M.T. Dr. Ir. Bambang Riyanto, DEA.
Ir. Darmojo Ir. Das’ad Widodo, M.S.
Ir. Eko Mujihartono, MSP. Ir. Hari Warsianto, M.S.
Ir. Ibnu Budiyanto, M.T. Prof. Ir. Joetata Hadihardaja
Ir. Joko Siswanto, MSP. Ir. Moga Narayudha, Sp1.
Ir. Mushaleh Ir. Nirmolo Supriyono
Dr. Ir. Pranoto SA, Dipl. HE., M.T. Ir. R. Arwanto
Ir. Roby Ediono Ir. Roeswan Soediro, M.S.
Ir. Rukminingsih, M.S. Dr. Ir. Slamet Hargono, Dipl. Ing., M.M.
Ir. Siti Hardiyati, Sp1., M.T. Prof. Ir. Soediro
Prof. Ir. Soemarman Prof. Ir. Soenardi
Ir. Soetedja Setiaatmadja Ir. Sri Eko Wahyuni, M.S.
Ir. Sugiyanto, M.Eng. Ir. Sumbogo Pranoto, M.S.
Ir. Suryono, Dipl. HE. Ir. Suseno Darsono, M.Sc., Ph.D.
Dr. Ir. Sutarto Edhisono, Dipl. HE., M.T. Prof. Ir. Suyanto
Ir. Tanto Djoko Santoso, Sp1. Ir. Udiyanto